Điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây được áp dụng cho việc sử dụng trang web và việc sử dụng toàn bộ thông tin, dữ liệu, chức năng và bất kỳ tài liệu nào khác trên trang web này.

1. Nội dung và nhận xét


- Không đăng tải hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc.
- Không đăng tải hay bình luận các thông tin liên quan tới chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
- Không truyền bá các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

2. Tài khoản người dùng


Để sử dụng một số tính năng khác của dịch vụ zoovi.net, các bạn phải có tài khoản zoovi.net hoặc tạo tài khoản tại zoovi.net (nếu chưa có tài khoản zoovi.net). Nếu bạn đồng ý đăng kí và tạo tài khoản mới để sử dụng dịch vụ của chúng tôi điều đó đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tuân theo các điều khoản và điều kiện quy định dưới đây.

- Thông tin về tài khoản của bạn phải được cung cấp đầy đủ, chính xác và cập nhật nhất. Vui lòng giữ bí mật mật khẩu của bạn, bạn không nên tiết lộ cho bất kì ai thông tin mật khẩu. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng dịch vụ từ tài khoản của bạn. Xin vui lòng thông báo cho chúng tôi biết nếu bạn nghi ngờ bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Hãy đảm bảo cập nhật cho chúng tôi thông tin mới nhất trong bảng đăng kí của bạn để chúng tôi có thể liên lạc với bạn trong trường hợp cần thiết.

- Chúng tôi có quyền ngay lập tức chấm dứt hoặc khóa tài khoản của bạn hoặc việc sử dụng dịch vụ zoovi.net hoặc truy cập vào nội dung ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo hoặc có trách nhiệm, nếu zoovi.net xác định rằng bạn đã vi phạm các điều khoản sử dụng, vi phạm luật pháp, quy tắc, quy định, tham gia vào các hành vi không thích hợp khác, hoặc vì lý do kinh doanh khác. Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt tài khoản của bạn hoặc việc sử dụng của dịch vụ zoovi.net hoặc truy cập vào các nội dung nếu việc sử dụng gây quá tải cho máy chủ của chúng tôi.

- Trong một số trường hợp, chúng tôi có quyền sử dụng công nghệ để hạn chế hoạt động như là giới hạn số lượt truy cập đến máy chủ zoovi.net hoặc dung lượng sử dụng của người dùng. Bạn đồng ý tôn trọng những giới hạn và không có bất kì hành động nào để phá vỡ, lẩn tránh hoặc bỏ qua chúng.