Trùm Hương Cảng Ngoại Truyện: Thanh Tra Thập Ức | Full HD

36 lượt xem
zoovi
zoovi Muốn xem phim chất lượng cao hơn chọn máy chủ : VOD | DRIVE
1,048

Trùm Hương Cảng Ngoại Truyện: Thanh Tra Thập Ức

Hồng Công những năm 60, cảnh sát và xã hội đen cấu kết. Lúc này, Tử Lạc vì khó khăn nên bỏ làm học cảnh sát. Vì phá được trọng án mà đắc tội với cháu thanh tra Long, bị cô lập và chèn ép

Hiển thị nhiều hơn
Facebook Comments